Chokladfabriken startade 1997 och är en välkänt varumärke i Sverige och i Japan. Tillsammans med ägarna jobbade vi i ett år innan min roll som interim-vd påbörjades. Vi började från grunden och arbetade fram uppdaterad vision och mål samt nya rutiner om hur vi ska nå dit.

Efter ett års arbete påbörjade jag min roll som interim-vd. Den var fastställd med slutdatum och konkreta mål. Arbetssätt (bland annat):

  • kontinuerliga medarbetarsamtal (ca 40 medarbetare)
  • implementation och uppföljning av ny handlings- och marknadsplan
  • frekventa personalträffar
  • bygga nya butiker och uppdatera webbplattform
  • trimma och skapa nya roller i organisationen
  • öka försäljning med fler digitala kanaler
  • arbeta nära produktionen med nya produkter och ta bort gamla

Tillbaka